Officers, 2022 to 2023

President: Jen-Fan Hang, M.D. (combofkafka@gmail.com)

President-Elect: Shaoxiong Chen, M.D. (chen251@iupui.edu)

Executive Vice President: Kar-Ming Fung, M.D., Ph.D. (karming-fung@ouhsc.edu)

Secretary: Weei-Yuarn Huang, M.D. (weeiyuarn@yahoo.com)

Treasurer: Woon Chow, M.D., Ph.D. (Woon.Chow@vcuhealth.org)

Treasurer-Elect (2022-2023):  Kuang-Yu Jen, M.D., Ph.D. (kyjen@ucdavis.edu)

Treasurer-Elect (2023-2024):  Jie-Fu (Jeff) Chen, M.D. (ussjsf@gmail.com)

Immediate Ex-President: Xiaoqi Lin (xlin@northwestern.edu)

 

 Past Presidents  

2020-2021:   Xiaoqi Lin (xlin@northwestern.edu)

2020-2021:   Eric Huang (ecchuang@uw.edu)

2019-2020:   Chia-Sui (Sunny) Kao, M.D. (ckao2@stanford.edu)

2018-2019:   Jeff Chang, M.D. (C.Jeff.Chang.MD@Flhosp.org)

2016-2017:   Yan Peng, M.D., Ph.D.  (yan.peng@utsouthwestern.edu)

2016-2017:   Howard Her-Juing Wu, M.D. (hhwu@indiana.edu)

2015-2016:   Lizhi Zhang, M.D. (zhang.lizhi@mayo.edu)

2014-2015:   Yunn-Yi Chen, M.D., Ph.D. (yunn-yi.chen@ucsf.edu)

2013-2014:   Matthew Yeh, M.D., Ph.D. (myeh@u.washington.edu)

2012-2013:   Tsung-Teh Wu, M.D., Ph.D. (wu.tsungteh@mayo.edu)

2011-2012:   Gary Tse M.B.,B.S. (garytse@cuhk.edu.hk)

2010-2011:   Dengfeng Cao

2009-2010:   Wun-Ju Shieh

2008-2009:   T. Edgar Huang

2007-2008:   Yao-Tseng Chen

2006-2007:   Ie-Ming Shih

2005-2006:   Liang Chang

2001-2003:   Tzyy-Choou (TC) Wu

1999-2001:   Harry Ho-Huang Chang

1997-1999:   Sage Lee

1995-1997:   Wing C. Chan

1993-1995:   Gloria Yu

1991-1993:   Nora Sun

1988-1991:   Joe Lin

                      Yao Shi Fu